การศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการทำซ้้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตคือปัญหาระดับโลก

การทำให้ลูกค้าของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกมัลแวร์จู่โจม การถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ และภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเสียเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยปกป้องบริษัทจากความเสี่ยงเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านสินทรัพย์ไอที บีเอสเอสนับสนุนสมาชิกโดยการร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญๆทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาเหล่านี้และผลักดันการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้านไอทีที่ถูกต้อง บีเอสเอประสบความสำเร็จในการพัฒนาและดำเนินการแคมเปญและโปรแกรมเหล่านี้มานานกว่า 30 ปี โดยใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมาย ความสัมพันธ์ที่เหนือชั้น ความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม บวกกับการเป็นแบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือของเรา

ทำไมต้องบีเอสเอ?

ความน่าเชื่อถือและการรับรู้แบรนด์

แบรนด์ที่แข็งแกร่งของบีเอสเอ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครทัดเทียม และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเหล่าพันธมิตรทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับสมาชิกของเรา

ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

บีเอสเอคือองค์กรชั้นนำที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก และเป็นสมาคมระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่มุ่งเน้นด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ในท้องถิ่นและประสบการณ์ภาคสนาม
On-the-Ground Experience

เรานำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละประเทศและสมาชิกของเราให้มาพบปะและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการกำกับดูแลร่วมกัน

ไฮไลท์ของบีเอสเอ

  • Education Campaigns and Capacity Building
  • Public Relations Initiatives

BSA collaborates with stakeholders around the world to educate the market about the importance of licensed software use, build capacity for governments to drive compliance, and promote the software industry.

BSA’s public relations initiatives focus on raising awareness of the risks of using unlicensed software. Whether the initiative is local or global, our targeted tactics, industry knowledge, and strong brand recognition drive powerful results.

บีเอสเอร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บีเอสเอกำลังทำงานร่วมกับหอการค้าระหว่างประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญๆ เพื่อส่งเสริมเรื่องความสำคัญของซอฟต์แวร์ต่อเศรษฐกิจของบราซิล

ในประเทศเม็กซิโก บีเอสเอร่วมมือกับรัฐบาลเม็กซิโกและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพชั้นนำในการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรรับรองนักเรียนหลายพันคนเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านดิจิทัล

In October of 2017, BSA hosted a conference in Warsaw in cooperation with one of Poland’s top newspapers, Legal Daily and supported by The Ministry of Digitalization and The Ministry of the Interior (Cybercrime Unit). More than 60 CIOs, IT managers, and SAM managers from business and public entities attended. We collaborated with members to educate businesses and organizations about the importance of using legal software and how it can help them protect their IT systems from malware and legal risks.

Education Campaigns and Capacity Building

BSA collaborates with stakeholders around the world to educate the market about the importance of licensed software use, build capacity for governments to drive compliance, and promote the software industry.

บีเอสเอร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บีเอสเอกำลังทำงานร่วมกับหอการค้าระหว่างประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญๆ เพื่อส่งเสริมเรื่องความสำคัญของซอฟต์แวร์ต่อเศรษฐกิจของบราซิล

ในประเทศเม็กซิโก บีเอสเอร่วมมือกับรัฐบาลเม็กซิโกและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพชั้นนำในการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรรับรองนักเรียนหลายพันคนเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านดิจิทัล

Public Relations Initiatives

BSA’s public relations initiatives focus on raising awareness of the risks of using unlicensed software. Whether the initiative is local or global, our targeted tactics, industry knowledge, and strong brand recognition drive powerful results.

In October of 2017, BSA hosted a conference in Warsaw in cooperation with one of Poland’s top newspapers, Legal Daily and supported by The Ministry of Digitalization and The Ministry of the Interior (Cybercrime Unit). More than 60 CIOs, IT managers, and SAM managers from business and public entities attended. We collaborated with members to educate businesses and organizations about the importance of using legal software and how it can help them protect their IT systems from malware and legal risks.