บริษัทสถาปัตยกรรมจ่ายค่าเสียหาย 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

บริษัทสถาปัตยกรรมจ่ายค่าเสียหาย 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ไฮไลท์

บริษัทสถาปัตยกรรมจ่ายค่าเสียหาย 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ในเดือนมกราคม ปี 2562 บริษัทสถาปัตยกรรมสัญชาติชิลีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่บีเอสเอซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้ง 3 บริษัท จากการสอบสวนพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิภายในระบบไอทีของบริษัท ศาลจึงมีคำสั่งให้บริษัทที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ชดใช้ค่าเสียหาย