บริษัทบราซิลชดใช้ค่าเสียหาย 146,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทบราซิลชดใช้ค่าเสียหาย 146,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ไฮไลท์

บริษัทบราซิลชดใช้ค่าเสียหาย 146,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ทีมโซลูชันการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอในฐานะตัวแทนของบริษัทสมาชิกสองแห่งในประเทศบราซิล ดำเนินการเรียกค่าเสียหายในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้บริษัทที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกลงชดใช้ค่าเสียหายฐานใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 146,080 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่บีเอสเอ