การยกระดับการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอสร้างรายได้ให้สมาชิกในเปรูกว่า 48,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

การยกระดับการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอสร้างรายได้ให้สมาชิกในเปรูกว่า 48,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ไฮไลท์

การยกระดับการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอสร้างรายได้ให้สมาชิกในเปรูกว่า 48,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ทีมบริการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอได้ทำงานร่วมกับบริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่งในเปรู เพื่อทำการปรับเปลี่ยนให้บริษัทหันมาใช้งานซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 48,065 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังซื้อลิขสิทธ์จากบริษัทอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกบีเอสเอ อีกด้วย