บีเอสเอสร้างรายได้คืนกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับสมาชิก 3 บริษัทภายใต้คดีเดียวกัน

บีเอสเอสร้างรายได้คืนกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับสมาชิก 3 บริษัทภายใต้คดีเดียวกัน

ไฮไลท์

บีเอสเอสร้างรายได้คืนกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับสมาชิก 3 บริษัทภายใต้คดีเดียวกัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บีเอสเอสามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กว่า 160,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัทวิศวกรรมในประเทศบราซิล โดยบีเอสเอได้รับข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ว่าบริษัทดังกล่าวมีการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของสมาชิกบีเอสเอสามราย และได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลังจากการตรวจสอบทางแพ่ง พบการติดตั้งซอฟต์แวร์ของสมาชิกบีเอสเออย่างผิดกฎหมาย และคดีความก็สามารถยุติลงได้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562