การผลักดันผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิซอฟต์แวร์ในตลาดที่มีความท้าทายสูง

การผลักดันผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิซอฟต์แวร์ในตลาดที่มีความท้าทายสูง

ไฮไลท์

การผลักดันผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิซอฟต์แวร์ในตลาดที่มีความท้าทายสูง

ในนามของสมาชิกแต่ละบริษัท ทีมกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของบีเอสเอได้เพิ่มอัตราการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ท้าทายสำหรับการกำกับดูแลเป็นอย่างยิ่ง