การชนะคดีครั้งแรกสำหรับวิลคอม (Wilcom)

การชนะคดีครั้งแรกสำหรับวิลคอม (Wilcom)

ไฮไลท์

การชนะคดีครั้งแรกสำหรับวิลคอม (Wilcom)

ทีมโซลูชันการกำกับดูแลของบีเอสเอ ชนะคดีสำคัญสำหรับวิลคอม ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2563 นับเป็นชนะคดีครั้งแรกของบีเอสเอสำหรับวิลคอม