บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อตกลงการค้าของประเทศจีน

บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อตกลงการค้าของประเทศจีน

ไฮไลท์

บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อตกลงการค้าของประเทศจีน

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2563 สหรัฐอเมริกาและจีนได้ทำข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ โดยในข้อตกลงรวมข้อเรียกร้องที่ต้องการให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจ บีเอสเอและสมาชิกประสบความสำเร็จอย่างมากจากการใช้ประโยชน์ข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงในส่วนของคดีที่ดำเนินการก่อนที่จะถึงศาลทรัพย์สินทางปัญญาของจีนในจังหวัดสำคัญๆ ด้วยที่เกิดขึ้นก่อนศาลทรัพย์สินทางปัญญาของจีนในจังหวัดสำคัญด้วย