จาเวียร์ เซอแวนเตส

จาเวียร์ เซอแวนเตส

Director, Data Analytics and Internet Enforcement

จาเวียร์ เซอแวนเตส รับผิดชอบด้านกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลของบีเอสเอด้วยการจัดหาโซลูชันข้อมูลที่ช่วยให้โปรแกรมบังคับใช้กฎหมายของบีเอสเอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขามุ่งเน้นที่การพัฒนาและดูแลด้านการวิเคราะห์ทั่วทั้งองค์กรเพื่อช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจ จาเวียร์ยังบริหารการดำเนินงานโปรแกรมการบังคับใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันของบีเอสเอ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขารวมไปถึงการทำงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียภาษีเพื่อเพิ่มการเก็บหนี้ภาษี และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่สถาบันการเงินในชนบทเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชากรที่ด้อยโอกาส

จาเวียร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ และปริญญาโทด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปอมเปอ ฟาบรา นอกจากนี้ เขายังจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก และเขาประจำอยู่ในสำนักงานใหญ่ของบีเอสเอ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.