โครงการริเริ่มของบีเอสเอในประเทศไทย

โครงการริเริ่มของบีเอสเอในประเทศไทย

ไฮไลท์

โครงการริเริ่มของบีเอสเอในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บีเอสเอได้ร่วมกับกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จัดงานแถลงข่าวที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์แบบถูกกฎหมายผ่านการบังคับใช้กฎหมายโดย บก.ปอศ. และแคมเปญเพื่อให้ความรู้โดยบีเอสเอในเรื่องข้อกฎหมายและความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจเผชิญจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์