บริษัทเกมชดใช้ค่าเสียหายกว่า 5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในประเทศจีน

บริษัทเกมชดใช้ค่าเสียหายกว่า 5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในประเทศจีน

ไฮไลท์

บริษัทเกมชดใช้ค่าเสียหายกว่า 5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในประเทศจีน

บริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ได้คัดลอก ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ของบริษัทสมาชิกบีเอสเอสองราย ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสาธารณรัฐจีน ด้วยการสนับสนุนทางกฎหมายของบีเอสเอ การเก็บหลักฐานตามคำสั่งศาลจากสองสถานที่เผยให้เห็นถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดสิทธิ์อย่างกว้างขวาง หลังจากการไกล่เกลี่ยจากหลายฝ่ายตามคำสั่งศาล ผู้ละเมิดได้ซื้อซอฟต์แวร์มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯจากสมาชิกบีเอสเอที่ได้รับผลกระทบ และตกลงที่จะเป็นพันธมิตรกันในระยะยาว