งานสัมมนาวิชาการ ITAM World ในประเทศญี่ปุ่น

งานสัมมนาวิชาการ ITAM World ในประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลท์

งานสัมมนาวิชาการ ITAM World ในประเทศญี่ปุ่น

BSA participated in ITAM World, a software asset management (“SAM”) event held in Tokyo during June 2019. In a special lecture focused on risk management and compliance, BSA introduced case studies in Japan and overseas where businesses that neglected SAM were exposed to serious risks. This lecture encouraged company leaders to assess their IT systems in order to prevent cyberattacks and avoid reputational and other risks to their businesses.