การถอดรายการฮาร์ดแวร์ออกจากเถาเป่า (Taobao)

การถอดรายการฮาร์ดแวร์ออกจากเถาเป่า (Taobao)

ไฮไลท์

การถอดรายการฮาร์ดแวร์ออกจากเถาเป่า (Taobao)

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทีมการบังคับใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ของบีเอสเอประสบความสำเร็จในการลบรายการฮาร์ดแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ออกจากแพลตฟอร์มเถาเป่า หรือ “ตลาดอื้อฉาว” ที่กำหนดโดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) เนื่องจากมีการโฆษณาประกาศขายฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ของบริษัทสมาชิกบีเอสเอ ความคืบหน้าในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถูกติดตั้งและจำหน่ายไปพร้อมกับฮาร์ดแวร์ปลอม