การลบบัญชีผู้ขายที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

การลบบัญชีผู้ขายที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

ไฮไลท์

การลบบัญชีผู้ขายที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบีเอสเอทำงานร่วมกับเว็บไซต์ e-commerce หลัก 3 เจ้า ในการลบบัญชีผู้ขายที่ละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 469 รายออกจากระบบ โดยคนเหล่านี้โพสต์ขายซอฟต์แวร์ละเมิดกลิขสิทธิ์กว่า 15,000 รายการบนตลาดออนไลน์ ผู้ขายที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำเหล่านี้เป็นผู้ขายที่ทำรายได้สูง แม้ว่าถูกลบออกจากระบบหลายครั้ง ก็ยังคงกลับมาโพสต์ขายสินค้าเช่นเดิม ความตั้งใจของบีเอสเอที่จะลบผู้ขายเหล่านี้ออกจากระบบ เพื่อช่วยพัฒนาระบบ e-commerce ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ขายที่ประพฤติตนถูกต้องตามกฎหมายและผู้ใช้งาน