แคมเปญกบฏรักษาความปลอดภัย (Security Rebels)

แคมเปญกบฏรักษาความปลอดภัย (Security Rebels)

ไฮไลท์

แคมเปญกบฏรักษาความปลอดภัย (Security Rebels)

ในช่วงปีพ.ศ. 2561 บีเอสเอได้จัดทำเแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แวดวงธุรกิจในประเทศอิตาลี เยอรมนี และโปแลนด์ เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ แคมเปญชี้ให้เห็นข้อมูลสำคัญที่ระบุว่าหากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยไซเบอร์ อาจจะทำให้เหล่านายจ้างต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด นอกจากนี้แคมเปญดังกล่าวยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานและการมีส่วนร่วมในการปกป้องระบบไอทีภายในองค์กร โดยบีเอสเอได้จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เชิงรุกไว้ที่ https://smeinfoportal.org/.