Mujeres en la Innovación y la Creatividad (สตรีในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)

Mujeres en la Innovación y la Creatividad (สตรีในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)

ไฮไลท์

Mujeres en la Innovación y la Creatividad (สตรีในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)

ทีมบีเอสเอประจำประเทศเม็กซิโกได้จัด 2 กิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับงาน World IP Day ธีมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง: สตรีในนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 โดยในวันที่ 25 เมษายน 2561 บีเอสเอได้ร่วมมือกับ AMCHAM และ USPTO ประจำประเทศเม็กซิโกเพื่อจัดกิจกรรมครั้งแรก ที่หอสมุดเบนจิมิน แฟรงค์ลิน ในสถานทูตสหรัฐฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นสำหรับพิธีเปิดและพิธีตัดริบบิ้นสำหรับนิทรรศการแห่งใหม่ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สถานทูต หลังจากพิธีดังกล่าว บีเอสเอได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ “สตรีในนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” เพื่อหารือเกี่ยวกับการที่ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมนวัตกรรมในประเทศเม็กซิโก