การศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้

การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการทำซ้้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต คือปัญหาใหญ่ระดับโลก การทำให้ลูกค้าของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกมัลแวร์จู่โจม การถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ และภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเสียเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยปกป้องบริษัทจากความเสี่ยงเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านสินทรัพย์ไอที บีเอสเอสนับสนุนสมาชิกโดยการร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาเหล่านี้และผลักดันการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้านไอทีที่ถูกต้อง

Load More Posts