บริการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิ

บีเอสเอเปลี่ยนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้เป็นลูกค้าที่ปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทีมบริการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของเราทำงานร่วมกับคุณและคู่ค้าของคุณในการระบุตัวตนและเปลี่ยนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลกให้กลายเป็นลูกค้า

Top Tips to Make Businesses Safer as Cyber Crime Evolves

2023-06-20T13:21:10-04:00มิถุนายน 8th, 2023|

Culture, strategy, and compliance are among the top tools Australian business leaders can leverage to protect their companies from cyber criminals in a rapidly-evolving threat landscape, according to new guidance from BSA | The Software Alliance.

Load More Posts