บริการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิ

บีเอสเอเปลี่ยนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้เป็นลูกค้าที่ปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทีมบริการกำกับดูแลใบอนุญาตใช้สิทธิของเราทำงานร่วมกับคุณและคู่ค้าของคุณในการระบุตัวตนและเปลี่ยนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลกให้กลายเป็นลูกค้า